Öğretim Üyesi Alımı

İLK DEFA YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMINDA İZLENECEK YOL VE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

-İZLENECEK YOL


İlk Defa Yabacı Uyruklu Öğretim Üyesi Alımında İznelecek Yol


- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 1.  Dilekçe
 2. Türkçe Özgeçmiş
 3. Genel Puanlama Tablosu
 4. Ön Koşulların Sağlandığına Dair Komisyon Kararı
 5. Diploma Fotokopileri
 6. Diploma Çevirileri
 7. Pasaport Fotokopisi
 8. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
 9. Vize Talep Formu
 10. YÖK Kimlik Bilgi Formu
 11. Açık Kimlik Formu
 12. İlk Defa Çalıştırılacak Öğretim Elelmanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo
 13. 2 Adet Fotoğraf
 14. Varsa İkamet İzin Belgesi
 15. Varsa Çalışma İzin Karti Fotokopisi
 16. Varsa Yabancı Dil Belgesi
 17. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar'da Belirtilen Özel Şartları Taşıdığını Gösteren Belgeler
 18. Yayın Dosyası