Norm Kadro Planlaması

2020 Yılı Norm Kadro Planı
2020 Yılı Norm Kadro Planı (04.12.2020 Tarihli ve 30-2020/115 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı) için Tıklayınız.

2021 Yılı Norm Kadro Planı
2021 yılı Norm Kadro Planı (16.12.2020 Tarihli ve 32-2020/126 sayılı Yönetim Kurulu Kararı) için Tıklayınız

2021 Yılı Norm Kadro Güncellemesi
2021 Yılı Norm Kadro Güncellemesi (26.06.2021 Tarihli ve 8-2021/41 sayılı Senato Kararı) için Tıklayınız

2023 Yılı Norm Kadro Güncellemesi
2023 Yılı Norm Kadro Güncellemesi (22.12.2022 Tarihli ve 35-2022/198 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı) için Tıklayınız

Norm Kadro Asgari Ölçutleri 

Asgari Ölçütler (Sağlık, Sağlıkla İlgili veya İlişkili Programlar)

Asgari Ölçütler (Mühendislik Programlarında)

23.12.2019 / Asgari Ölçütler (Mühendislik Programlarında)

19.10.2020 / Asgari Ölçütler (Mühendislik Programlarında)

Diğer Asgari Ölçütlere ulaşmak için Tıklayınız