Akademik Teşvik Ödeneği

Danıştay 8. Dairenin 20224725 Nolu Kararına İstinaden 2019 Yılı Ek Akademik Teşvik Başvuruları Bilgi ve Belgeleri

1- Akademik Teşvik Ödeneği 2019 Faaliyet Yılı Ek Başvuru Rehberi

2- Akademik Teşvik Ödenegi Başvuru Formu 

3- Akademik Teşvik Ödeneği Araştırma Alanı Beyanı ve Uygunlık Formu

4- Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu İnceleme Tutanağı

5- Akademik Teşvik Ödeneği İtiraz Formu

6-  Akademik Teşvik Yönetmeliği (Danıştay 8. Dairenin 20224725 Nolu Kararına İstinaden 2019 Yılı Ek Akademik Teşvik Başvuru yapacaklar için Eski Yönetmelik)

7- Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmaliği (Yeni Yönetmelik)