Araştırma Görevlisi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMINDA İZLENECEK YOL VE BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR

BAŞVURUDA İZLENECEK YOL

Araştırma Görevlisi Alımında İzlenecek Yol

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR

 1. Araştırma Görevlisi Başvuru Formu

 2. Özgeçmiş ve Eserler Listesi (Örnek Format) 

 3. Nüfus Cüzdanı veya TC. Kimlik Kartı Fotokopisi 

 4. 2 adet Fotograf

 5. Lisans Transkripti (Aslı veya Onaylı Örneği)

 6. Diploma Fotokopisi (Lisans, Y.Lisans,) 

 7. ALES Belgesi 

 8. YDS-YÖKDİL Sonuç Belgesi

 9. Öğrenci Belgesi

 10. Hizmet Belgesi (Çalışılan kurum/kurumlardan ve SSK, BAĞKUR veya Emekli Sandığı Hizmet Belgesi) 


YASAL DAYANAKLAR VE YÖK YAZILARI

 1. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 2. YÖK Yazısı(Transkript Not Ortalamasında YÖK'ün Çevirisinin Kullanılması ile İlgili)

 3. 4'lük Sistemden 100'lük Sisteme Not Dönüşümü Eşdeğerliliği 

 4. 5'lik Sistemden 100'lük Sisteme Not Dönüşümü Eşdeğerliliği

 5. YÖK Yazısı (Merkezi Sınavdan (ALES) Muaf Tutulacak Meslek Yüksekokulu Programları ile İlgli)

 6. YÖK Yazısı (Tezsiz Yüksek Lisansın Tecrübeden sayılıp sasyılmayacağı ile ilgili)

 7. YÖK Yazısı (Mezuniyet Belgeleri/ Öğrenci Belgeleri ile İlgili)

 8. YÖK Yazısı (IELTS Puanının Eşdeğeliliği ile İlgili)

 9. YÖK Yazısı (İlan Başvurularının Kayıt Altına Alınmsı ile İlgili) 

 10. YÖK Yazısı (35. Madde Uyarınca Geçici Kadro Tahsisi ile İlgili)