Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımı

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV SÜRESİ UZATMADA İZLENECEK YOL
GÖREV SÜRESİ UZATIMINDA İSTENEN BELGELER
 
Başvuru Dilekçesi
 • İlgili öğretim üyesinin görev süresi uzatma dilekçesi.
Özgeçmiş ve Eserler Listesi
 • Özgeçmiş ve Eserler Listesi (YÖKSİS üzerinden alınan belge)
Genel Puanlama Tablosu
 • Genel Puanlama Tablosu doldurulmalı ve aday tarafından imzalı olmalıdır.
Flash Bellek
 • Görev süresi uzatma dosyasında akademik yayınları içeren 1 adet Flash Bellek)
 
GÖREV SÜRESİ UZATMA ÖLÇÜTÜ;
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/a maddesi
 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi
 • Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nin 4.maddesinde belirtilen Doktor öğretim üyesi kadrosuna yeniden atanabilmek için doktor öğretim üyesi kadrosuna son atandığı tarihten itibaren geçen süre içerisinde ilk atanma için tanımlanan asgari koşulların yeniden sağlanması gerekir.” hükmü kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.
 
GÖREV SÜRESİ UZATMA SÜRECİ:
 • İlgili birimin personel birimi görev süresi bitimi yaklaşan öğretim üyesini, Bölüm Bakanlığına bildirir.
 • Bölüm Başkanı, ilgili öğretim üyesinden akademik çalışma ve yayınlarını içeren iki takım (1 adet Flash Bellek) dosyanın hazırlanmasını ister ve öğretim üyesinden gelen dosyayı Dekanlığa/Müdürlüğe sunar.
 • Dekan/Müdür, ilgili öğretim üyesinin durumunu incelemek üzere birim yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
 • İlgili yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine adayın dosyası ilgili birim tarafından Rektörlük Personel Dairesi Bakanlığına bildirilir.
 • Rektörlük Personel Dairesi Bakanlığı tarafından Görev Süresi Uzatma Kararnamesi hazırlanır. Kararname Rektörlük Makamının onayına sunulur. Atama onayı, ilgili öğretim üyesine tebliğ edilmek üzere Görev Süresi Uzatma Kararnamesi ilgili birime bildirilir.
 • Dekanlığın görüşü olumsuz ise Rektörlük Personel Dairesi Bakanlığına bildirilir ve Görev Süresi uzatılmaz.
 
GÖREV SÜRESİ UZATMA TEKLİF DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
 • Dekan veya Müdürün atama için görüşünü içeren üst yazı
 • Atanma önerisi için ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararı
 • Özgeçmiş ve Eserler Listesi
 • Genel Puanlama Tablosu (Her sayfası paraflı son sayfası imzalı olacak şekilde)
 • Flash Bellek (Yayın dosyasını içeren)
 • İlgili öğretim üyesinin dilekçesi, anabilim dalı başkanı (varsa) ve bölüm başkanının görev süresi uzatımı yazıları