Öğretim Üyesi

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV SÜRESİ UZATIMINDA İZLENECEK YOL VE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İZLENECEK YOL
Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımında İznelecek Yol

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR

 1. Dilekçe

 2. Türkçe Özgeçmiş

 3. Genel Puanlama Tablosu

 4. Ön Koşulları Sağladığına Dair Komisyon Kararı

 5. Diploma Fotokopileri

 6. Diploma Çevirileri

 7. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu

 8. Pasaport Fotokopisi

 9. YÖK Kimlik Formu

 10. 2 Adet Fotoğraf

 11. Varsa İkamet İzin Belgesi

 12. Varsa Çalışma İzin Kartı Fotokopisi

 13. Varsa Yabancı Dil Belgesi

 14. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar'da Belirtilen Özel Şartları Taşıdığını Gösterir Belge

 15. Yayın Dosyası