Norm Kadro Planlaması

2020 Yılı Norm Kadro Planı
2020 Yılı Norm Kadro Planı (04.12.2020 Tarihli ve 30-2020/115 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı) için Tıklayınız.

2021 Yılı Norm Kadro Planı
2021 yılı Norm Kadro Planı (16.12.2020 Tarihli ve 32-2020/126 sayılı Yönetim Kurulu Kararı) için Tıklayınız


Norm Kadro Asgari Ölçutleri 

Asgari Ölçütler (Sağlık, Sağlıkla İlgili veya İlişkili Programlar)

Asgari Ölçütler (Mühendislik Programlarında)

23.12.2019 / Asgari Ölçütler (Mühendislik Programlarında)

19.10.2020 / Asgari Ölçütler (Mühendislik Programlarında)

Diğer Asgari Ölçütlere ulaşmak için Tıklayınız