Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımı

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV SÜRESİ UZATMADA İZLENECEK YOL
GÖREV SÜRESİ UZATIMINDA İSTENEN BELGELER
 
Başvuru Dilekçesi
 • İlgili öğretim üyesinin görev süresi uzatma dilekçesi.
Özgeçmiş ve Eserler Listesi
 • Özgeçmiş ve Eserler Listesi (YÖKSİS üzerinden alınan belge)
Genel Puanlama Tablosu
 • Genel Puanlama Tablosu doldurulmalı ve aday tarafından imzalı olmalıdır.
CD/Flash Bellek
 • Görev süresi uzatma dosyasında akademik yayınları içeren 4 adet CD veya Flash Bellek (birimin isteğine bağlı olmak üzere biri fiziksel dosyaya eklenmek, diğer 3’ü jüriye gönderilmek üzere)
 
GÖREV SÜRESİ UZATMA ÖLÇÜTÜ;
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesi
 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 7.maddesi
 • Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nin 4.maddesinde belirtilen Doktor öğretim üyesi kadrosuna yeniden atanabilmek için doktor öğretim üyesi kadrosuna son atandığı tarihten itibaren geçen süre içerisinde ilk atanma için tanımlanan asgari koşulların yeniden sağlanması gerekir.” hükmü kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.
 
GÖREV SÜRESİ UZATMA SÜRECİ:
 • İlgili birimin personel birimi görev süresi bitimi yaklaşan öğretim üyesini, Bölüm Bakanlığına bildirir.
 • Bölüm Başkanı, ilgili öğretim üyesinden akademik çalışma ve yayınlarını içeren dört takım dosyanın hazırlanmasını ister ve öğretim üyesinden gelen dosyayı Dekanlığa sunar.
 • Dekan, ilgili öğretim üyesinin durumunu incelemek üzere görev suresi uzatımı jürisinin belirler.
 • İlgili öğretim üyesinin hakkında rapor hazırlanması için bilimsel çalışma ve yayın dosyası jüri üyelerine gönderilir.
 • Jüri üyelerinden gelen raporlar yönetim kurulunda görüşülür.
 • Dekanlığın görüşü olumlu ise Rektörlük Personel Dairesi Bakanlığına bildirilir. Görev Süresi Uzatma Kararnamesi hazırlanır. Kararname Rektörlük Makamının onayına sunulur.
 • Dekanlığın görüşü olumsuz ise Rektörlük Personel Dairesi Bakanlığına bildirilir ve Görev Süresi uzatılmaz.
 
GÖREV SÜRESİ UZATMA TEKLİF DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
 • Dekan veya Müdürün atama için görüşünü içeren üst yazı
 • Atanma önerisi için ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararı
 • Jüri Raporları
 • Bilim Jürisi oluşturulmasına ilişkin evraklar (Dekan/Yüksekokul/Enstitü Müdürü tarafından belirlenerek jürilere hitaben yazılmış yazı)
 • Özgeçmiş ve Eserler Listesi
 • Genel Puanlama Tablosu
 • CD/Flash Bellek (Yayın dosyasını içeren)
 • İlgili öğretim üyesinin dilekçesi, anabilim dalı başkanı (varsa) ve bölüm başkanının görev süresi uzatımı yazıları