Akademik İlan İşlemleri

1- Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Tutanağı İçin Tıklayınız.

2- Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Formu İçin Tıklayınız.

3- Öğretim Elemanı Sınav Yoklama Tutanağı İçin Tıklayınız.

4- Öğretim Elemanı Sınavı Raportör Tutanağı İçin Tıklayınız.

5- Öğretim Elemanı Sınavı Nihai Değerlendirme Tutanağı İçin Tıklayınız.

6- Öğretim Elemanı Sınavı Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Formu İçin Tıklayınız.