Öğretim Üyesi İlanı

27 Temmuz 2020 Pazartesi

Üniversitemizin ilan metninde belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23 ve 24. maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.
Doçent kadrosuna başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakülte dekanlıkları veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

İlan Metni

Genel Puanlama Tablosu

Başvuru Formu

Sosyal Güvenlik Beyan Formu

Özgeçmiş